Opis

Poučna staza „Crkveni jarak“ nalazi se na trasi postojećeg šumskog puta (planinarske staze), te je opremljena signalizacijom (putokazima) i poučnim infopanelima koji utječu na podizanje svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti. 

Ova prekrasna šumska staza ima ekstremnu i laganiju rutu, prolazi uz potok, mali slap, do arheološkog lokaliteta „Bela crkva“, atraktivnog vidikovca Vis, pa sve do najvišeg vrha Moslavačke gore, Humke.

Blizina gradu, bogatstvo flore i faune, te očuvanost prirode veliki su potencijali Moslavačke gore koje možete doživjeti ukoliko se odlučite posjetiti ovu stazu. 

Poučna staza „Crkveni jarak“ nalazi se na trasi postojećeg šumskog puta (planinarske staze), te je opremljena signalizacijom (putokazima) i poučnim infopanelima koji utječu na podizanje svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti. 

Ova prekrasna šumska staza ima ekstremnu i laganiju rutu, prolazi uz potok, mali slap, do arheološkog lokaliteta „Bela crkva“, atraktivnog vidikovca Vis, pa sve do najvišeg vrha Moslavačke gore, Humke.

Blizina gradu, bogatstvo flore i faune, te očuvanost prirode veliki su potencijali Moslavačke gore koje možete doživjeti ukoliko se odlučite posjetiti ovu stazu. 

Zatvori

Poučna staza „Crkveni jarak“ nalazi se na trasi postojećeg šumskog puta (planinarske staze), te je opremljena signalizacijom (putokazima) i poučnim infopanelima koji utječu na podizanje svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti.  Ova prekrasna šumska staza ima ekstremnu i laganiju rutu, prolazi uz potok, mali slap, do arheološkog lokaliteta „Bela crkva“, atraktivnog vidikovca Vis, pa sve do najvišeg vrha Mosl...Pročitaj više

Lokacija

Mikleuška, Kutina