Opis

Na interpretacijskom lokalitetu Vustje možete uživati u sljedećim sadržajima:

- Interpretacijska staza – posjetitelje vodi kroz područja do svih značajnih točaka i elemenata predviđenog uređenja. Staza je drvena, uzdignuta iznad terena kako bi se sačuvalo područje prepleteno korijenjem stabala. Ulaz u stazu je u obliku gnijezda, a završava platformom za promatranje ptica i ostalih životinja. Duž staze nalaze se interpretacije biljnog svijeta.

- Odmorište „gnijezda“ – nalazi se na području četinjača na kojem su postavljena „gnijezda od vrbova pripleta“ uz stabla, te služe kao odmorište i interpretacija elemenata iz prirode.

- Promatračnica – najatraktivniji element na području, oblikovana kao gnijezdo roda, te je podignuta visoko iznad krošnji. Pozicija promatračnice omogućuje razgled cijelog područja Nature 2000. Poseban osjećaj je boravka među krošnjama.

- Pečenjara „Šaran na rašljama“ – na lokaciji se nalazi sadašnji objekt ribolovnog društva kojeg je potrebno u manjoj mjeri obnoviti i prilagoditi za prihvat posjetitelja. Pripremanje „šarana na rašljama“ je lokalni specijalitet koji je atraktivan turistima, te predstavlja promociju lokane hrane.

- Dječje igralište „Dabrovo selo“ – djeca su vrlo značajna ciljna skupina za ovu lokaciju stoga je osmišljen poseban prostor na kojem će na zabavan i aktivan način učiti i stjecati znanje o prirodi. Uz drvenu stazu predviđene su originalne drvene sprave za igru izrađene u obliku staništa dabrova, koje je svojstveno za područja Vustje. Sprave za igru su izvedene na način pripleta različitih debala stabla.

- Škola u prirodi „Dabrova kuća“ namijenjeno je djeci školske dobi, struktura je u unikatnom ambijentu dabrova staništa gdje su uređene klupe i prostor za interpretaciju, za što se upotrebljavaju isključivo prirodni elementi.

Zatvori

Na interpretacijskom lokalitetu Vustje možete uživati u sljedećim sadržajima: - Interpretacijska staza – posjetitelje vodi kroz područja do svih značajnih točaka i elemenata predviđenog uređenja. Staza je drvena, uzdignuta iznad terena kako bi se sačuvalo područje prepleteno korijenjem stabala. Ulaz u stazu je u obliku gnijezda, a završava platformom za promatranje ptica i ostalih životinja. Duž staze nalaze se interpretacije biljnog svijeta. - Odmorište „gnijezda“ – nalazi se na području četinjača na kojem su postavljena „gnijezda od vrbova pripleta“ uz stabla, te služe kao odmorište i interpretacija elemenata iz prirode. - Promatračnica – najatraktivniji element na području, oblikovana kao gnijezdo roda, te je podignuta visoko iznad krošnji. Pozicija promatračnice omogućuje razgled cijelog područja Nature 2000. Poseban osjećaj je boravka među krošnjama. - Pečenjara „Šaran na rašljama“ – na lokaciji se nalazi sadašnji objekt ribolovnog društva kojeg je potrebno u manjoj mjeri obnoviti i prilagoditi za prihvat posjetitelja. Pripremanje „šarana...

Pročitaj više

Na interpretacijskom lokalitetu Vustje možete uživati u sljedećim sadržajima: - Interpretacijska staza – posjetitelje vodi kroz područja do svih značajnih točaka i elemenata predviđenog uređenja. Staza je drvena, uzdignuta iznad terena kako bi se sačuvalo područje prepleteno korijenjem stabala. Ulaz u stazu je u obliku gnijezda, a završava platformom za promatranje ptica i ostalih životinja. Duž staze nalaze se interpretacije biljnog svijeta. - Odmorište „gnijezda&ldq...

Pročitaj više

Lokacija

Vustje