Opis

Visinsko dvojno gradište nalazi se na prostoru Selišta (Kutinec šume), oko 12 km sjeverno od Kutine. Smješten na prirodnom uzvišenju sastoji se od dva strma uzvišenja opkoljena opkopima i bedemima u obliku osmice i diže se u visinu od dvadesetak metara. Na dijelovima bedema su jasno vidljivi tragovi podzida od kamenja vezanog žbukom. Na jednom mjestu su nađeni ostaci koji upućuju na eventualno postojanje keramičke peći, a pronađeni su i ulomci srednjevjekovne keramike te željezni predmeti.  

Visinsko dvojno gradište nalazi se na prostoru Selišta (Kutinec šume), oko 12 km sjeverno od Kutine. Smješten na prirodnom uzvišenju sastoji se od dva strma uzvišenja opkoljena opkopima i bedemima u obliku osmice i diže se u visinu od dvadesetak metara. Na dijelovima bedema su jasno vidljivi tragovi podzida od kamenja vezanog žbukom. Na jednom mjestu su nađeni ostaci koji upućuju na eventualno postojanje keramičke peći, a pronađeni su i ulomci srednjevjekovne keramike te željezni predmeti.  

Zatvori

Visinsko dvojno gradište nalazi se na prostoru Selišta (Kutinec šume), oko 12 km sjeverno od Kutine. Smješten na prirodnom uzvišenju sastoji se od dva strma uzvišenja opkoljena opkopima i bedemima u obliku osmice i diže se u visinu od dvadesetak metara. Na dijelovima bedema su jasno vidljivi tragovi podzida od kamenja vezanog žbukom. Na jednom mjestu su nađeni ostaci koji upućuju na eventualno postojanje keramičke peći, a pronađeni su i ulomci srednjevje...Pročitaj više

Lokacija

Vilenjak